Mysolar Domov > Mysolar Confident Garancija 

Omejena garancija za izdelek za fotonapetostne module Mysolar

Ta omejena garancija velja za serijo Mysolar STAR, serijo SUPO, serijo PLATI, serijo ALTRA in serijo GOLD mono-perc monofacialne module, bifacialne module, monofacialne in bifacialne module Shingled tech. Mamibot Manufacturing USA Inc in v imenu vse njene hčerinske družbe v neposredni in posredni lasti in pod nadzorom,  VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (v nadaljnjem besedilu skupaj "MYSOLAR")  jamči učinkovitost svojih fotovoltaičnih solarnih modulov (modulov) od datuma prodaje prvi stranki, ki module namesti ("Stranka") ali najkasneje 6 (šest) mesecev po odpremi modulov iz tovarne MYSOLAR, kar se kdaj zgodi prej ("Datum začetka garancije").

25/30 let omejene garancije za izdelek za popravilo ali zamenjavo

Ob upoštevanju spodaj navedenih izključitev MYSOLAR jamči izvirni stranki  da solarni moduli Mysolar ne bodo brez napak v materialu in izdelavi, ki vplivajo na funkcionalnost modula pri običajnih pogojih uporabe, namestitve, uporabe in servisiranja za obdobje 
spodaj navedenih, od datuma začetka garancije:  

1) Mono Perc monofacialni moduli 
25 let (tristo mesecev) omejena garancija za izdelek za monofacialne solarne module serije Mysolar STAR, serije SUPO, serije PLATI, serije ALTRA in serije GOLD.
2) Bifacialni moduli Mono Perc z dvojnim steklom
25 let (tristo mesecev) omejena garancija za izdelek za dvojno steklene dvoslojne solarne module serije Mysolar SUPO, serije PLATI, serije ALTRA in serije GOLD.
3) Moduli Mono Perc s skodlami (vključno z monofacialnimi in bifacialnimi moduli)
30 let (tristo šestdeset mesecev) omejena garancija za izdelek za serijo Mysolar STAR, serijo PLATI in serijo GOLD Enofacialne in bifacialne sončne module s skodlami.

Mysolar jamči, da bo modul ohranil svojo mehansko celovitost in stabilnost v skladu z odobrenimi metodami delovanja, opisanimi v Mysolarjevem priročniku za namestitev in njegovih specifikacijah; steklo modula bo ohranilo svojo celovitost, če ni znakov lokaliziranih udarcev ali zunanjih sil; in vtiči kablov in konektorjev modula bodo ostali varni in delujoči, če je modul strokovno nameščen. Vsaka škoda, ki nastane zaradi odrgnin, nepravilne namestitve, umetne poškodbe ali živali, je izključena iz te garancije.

Zahtevki v okviru te garancije bodo sprejeti le, če napake preveri neodvisna agencija za testiranje, ki jo bosta MYSOLAR in stranka vnaprej izbrala in potrdila. Mysolar bo po lastni izbiri bodisi popravil ali zamenjal nedelujoče ali nedelujoče solarne module. Popravilo ali zamenjava solarnega modula je edino in izključno pravno sredstvo, ki ga zagotavlja ta omejena garancija za izdelek in se ne sme podaljšati dlje kot je tukaj določeno obdobje. Ta omejena garancija za izdelek ne jamči za določeno izhodno moč v katerem koli časovnem okviru ali v katerem koli časovnem obdobju, ki je izključno zajeto v oddelku spodnje omejene garancije za največjo moč.

25/30 let omejene garancije za največjo moč

Mysolar jamči, da bodo solarni moduli Mysolar v obdobju, ki je navedeno spodaj, od datuma začetka garancije, ohranili raven zmogljivosti, kot je podrobno opisano spodaj:  

1) Mono Perc monofacialni moduli 
* V prvem letu Mysolar jamči, da dejanska izhodna moč solarnih modulov (serija Mysolar STAR, serija SUPO, serija PLATI, serija ALTRA in monofacialna serija GOLD) ne bo manjša od 97,5 % označene izhodne moči;
* Od leta 2 do leta 25 povprečni dejanski letni upad moči ne bo večji od 0,448 %, do začetka 12. leta pa dejanska izhodna moč ne bo manjša od 93,02 % označene izhodne moči; Do konca 25. leta dejanska izhodna moč ne bo manjša od 86,74 % označene izhodne moči; 
2) Bifacialni moduli Mono Perc z dvojnim steklom
* V prvem letu Mysolar jamči, da bo dejanska izhodna moč solarnih modulov (serija Mysolar SUPO, serija PLATI, serija ALTRA in dvojna stekla serije GOLD) najmanj 97,5 % označene izhodne moči;.

* Od leta 2 do leta 30 povprečni dejanski letni upad moči ne bo večji od 0,35 %, do začetka 15. leta pa dejanska izhodna moč ne bo manjša od 92,95 % označene izhodne moči; Do konca 30. leta dejanska izhodna moč ne bo manjša od 87,35 % označene izhodne moči; 

3) Moduli Mono Perc s skodlami (vključno z monofacialnimi in bifacialnimi moduli)
* V prvem letu Mysolar jamči, da bo dejanska izhodna moč solarnih modulov (serija Mysolar STAR, serija PLATI in serija GOLD s skodlami monofacialni in bifacialni) najmanj 98 % označene izhodne moči;
* Od 2. do 30. leta povprečni dejanski letni upad moči ne bo večji od 0,25 %, do začetka 15. leta pa dejanska izhodna moč ne bo manjša od 94,75 % označene izhodne moči; Do konca 30. leta dejanska izhodna moč ne bo manjša od 90,75 % označene izhodne moči; 


V zgoraj navedenem garancijskem roku, ki šteje od datuma začetka garancije, če kateri koli kvalificirani solarni modul, ki ga prodaja Mysolar, povzroči izgubo izhodne moči, ki presega zgoraj omenjene zajamčene vrednosti, pod pogojem, da je kakršno koli tako prijavljeno izgubo moči preveril Mysolar in po lastni presoji je posledica napak v materialu ali izdelavi solarnih modulov (preverjeno in potrjeno s strani Mysolarja in izbrane neodvisne neodvisne agencije za testiranje), bo Mysolar po svoji prodani izbiri in presoji bodisi nadomestil tako izgubo energije z zagotavljanjem dodatne sončne energije modulov svojim strankam ali popravi ali zamenja pokvarjene solarne module, vključno z brezplačno dostavo na lokacijo, kot je določeno v izvirni prodajni pogodbi, ki sta jo podpisala Mysolar in stranka. Tu navedena pravna sredstva so edina in ekskluzivna pravna sredstva, ki jih Mysolar zagotavlja v okviru omejene garancije za najvišjo moč.  

"Maksimalna moč" je največja moč v vatih, ki jo solarni modul ustvari v svoji največji moči v stanju STC. "STC" so spodaj:
Svetlobni spekter AM 1.5
Obsevanost pri 1000w/M2
Temperatura celice 25 stopinj Celzija pod pravim kotom obsevanja.

Nepodaljšljiva garancija

Vsako popravilo ali zamenjava prizadetega izdelka ne podaljša veljavne garancijske dobe. Garancijski rok za zamenjane ali popravljene izdelke je preostanek garancije za prizadeti izdelek. Mysolar si pridržuje pravico, da dostavi podoben izdelek (podobne velikosti, barve, oblike in/ali moči) kot zamenjavo za vrnjeni izdelek, če je proizvodnja vrnjenega modela ustavljena ali tak model drugače ni na voljo.
Vsi zamenjani solarni moduli postanejo last Mysolarja.

Zahtevan zahtevek

Če stranka meni, da ima upravičen zahtevek, ki ga pokrivajo zgoraj navedene omejene garancije, potem  Stranka mora predložiti tak zahtevek v pisni obliki z dodatnimi informacijami, vključno z zahtevano količino, serijskimi številkami, računi in dokazili, vendar ne omejeno nanje, podjetju Mysolar v veljavnem garancijskem roku, navedenem zgoraj, na naslednji naslov ali e-poštni naslov ali na tak prihodnji naslov, kot je Mysolar lahko občasno zagotovi:

ZDA (stranke iz ameriških držav)
Mamibot Manufacturing USA Inc.
Sedež: Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, ZDA Tel: 001 302 428 9888  sales@mamibot.com  

Kitajska (stranke iz EU/Azije/Afrike/Oceanice in ostalega sveta)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

št. 1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Šanghaj, LRK sales@mamibot.com  

​​

Prenosljivost

Ta garancija je razširjena na prvotnega kupca končnega uporabnika in je prenosljiva tudi na katerega koli poznejšega lastnika lokacije ali imetnika izdelka, če solarni moduli ostanejo na svojem prvotno nameščenem mestu ob zadovoljivem dokazilu o nasledstvu ali dodelitvi.  

Spori

V primeru kakršnega koli spora v zvezi z garancijskimi zahtevki se ta spor predloži in dokončno reši v skladu s klavzulami veljavne zakonodaje in postopki reševanja sporov po kupoprodajni pogodbi med naročnikom in Mysolarjem.

Ne neodvisne garancije

Stranka ima pravico uveljavljati zahtevke po vsaki od zgoraj navedenih garancij; pod pogojem, da če terjatve izhajajo iz več omejenih jamstev zaradi ene napake, potem če Mysolar odpravi to napako, kot je navedeno zgoraj, se šteje, da je Mysolar rešil vse veljavne garancijske zahtevke, ki izhajajo iz te napake.

Izključitve in omejitve

Omejene garancije, navedene v tem dokumentu, NE VELJAJO za kateri koli modul, ki je bil izpostavljen: 1) malomarnosti pri transportu, rokovanju, shranjevanju ali uporabi; ali je bil popravljen ali kakor koli spremenjen; 2) ali ki je bil izpostavljen izredni soli ali kemikalijam; 3) ali je bil podvržen nepravilni namestitvi, uporabi, spremembi, nepooblaščenemu servisu, nepravilni zasnovi sistema, ki je povzročilo stalno senčenje modulov; 4) ali je bil izpostavljen izpadu električne energije ali prenapetosti, poplavi, požaru, neposrednim ali posrednim udarom strele ali drugim naravnim dejanjem; ali ki je bil izpostavljen nenamernemu zlomu, vandalizmu, eksplozijam, vojnim dejanjem ali drugim dogodkom, ki niso pod nadzorom Mysolarja; 5) ali ki je bila premaknjena s prvotnega mesta namestitve.


Poleg tega omejene garancije ne veljajo za kakršne koli kozmetične spremembe videza, ki izhajajo iz običajne obrabe materiala izdelka skozi čas. Garancijski zahtevki ne veljajo, če je bila etiketa izdelka, tip ali serijska številka ustreznega izdelka spremenjena, odstranjena ali postala nečitljiva.

.

Višja sila

 

Mysolar ne bo odgovoren ali odgovoren stranki ali kateri koli tretji osebi, ki bi nastala zaradi kakršnega koli neizpolnjevanja ali zamude pri izvajanju kakršnih koli pogojev prodaje, vključno s to garancijo, zaradi vzrokov naravnih nesreč, kot so požar, poplave, snežni nevihti, orkan, grmenje, božja dejanja, spremembe javnih politik, terorizem, vojna, nemiri, stavke, nerazpoložljivost ustrezne in zadostne delovne sile ali materiala in drugi dogodki, ki so izven nadzora Mysolarja.  

Omejitev odgovornosti

V NAJVEČJEM MESJU, KI JE DOVOLJENO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, MYSOLAR ZAVRČA OD ODGOVORNOSTI IN KAR KOLI NE IMA ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO ALI POŠKODBO OSEB ALI PREMOŽENJA ALI ŠKODLJIV ZA DRUGIM ŠKODOM IZDELKI ALI NJIHOVA UPORABA.  

DO NAJVEČJEGA MENJA, KI JE DOVOLJENO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, MYSOLAR NI ODGOVOR OD STRANKE ALI ZA KAKRŠNE koli terjatve TRETJE OSEBE PREKO ALI POD STRANKO, ZA KAKRŠNE koli IZGUBLJENE DOBIČKE ZA KAKRŠNE koli IZGUBLJENE DOBIČKE ZA ČAS , POSLEDIČNE ALI POSEBNE ŠKODE KAKRŠNE KOLI VRSTE, KAKO BO NASTALE, POVEZANE Z IZDELKI, TUDI ČE JE MYSOLAR OBVESTILO O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

DO NAJVEČJEGA MENJA, KI JE DOVOLJENO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, SKUPNA ODGOVORNOST MYSOLARJA, ČE OBSTAJA, V ODŠKODI ALI DRUGAČEM NE PRESEGA NAKUPNE CENE, KI GA MYSOLARJU PLAČA STRANKA ZA IZDELEK W.

STRANKA PRIZNAVA, DA SO Zgoraj navedene OMEJITVE ODGOVORNOSTI BISTVEN ELEMENT DOGOVORA MED STRANKAMA IN DA BI OB ODSOTNOSTI TAKIH OMEJITEV NAKUPNA CENA IZDELKOV VSE. NEKATERE JURISDIKCIJE OMEJEJO ALI NE DOVOLJUJEJO ODPOVED ODGOVORNOSTI, ZATO TA DOLOČBA MORDA NE VELJA ZA STRANKA V TAKIH JURISDIKCIJAH. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE IZKLJUČITVE ŠKODE, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA STRANKA V TAKŠNIH JURISDIKACIJAH.

LAHKO IMATE POSEBNE ZAKONSKE PRAVICE IZVEN TE GARANCIJE IN LAHKO IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE OD DRŽAVE DO DRŽAVE ALI DRŽAVE DO DRŽAVE. TA OMEJENA GARANCIJA NE VPLIVA NA DODATNE PRAVICE, KI GA IMATE PO ZAKONODAJI V VAŠI JURISDIKCIJI, KI UREJAJO PRODAJO POTROŠNIŠKEGA BLAGA. NEKATERE DRŽAVE ALI DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCIJI ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

*** Pred uporabo solarnih modulov Mysolar preberite navodila za varnost in namestitev. Montaža in ravnanje s solarnimi moduli zahtevata strokovne veščine in jih smejo izvajati samo usposobljeni strokovnjaki. 

Datum začetka veljavnosti: 1. april 2021

O Mysolarju

Mysolar je podjetje in podznamka Mamibot, proizvajalec, specializiran za načrtovanje in proizvodnjo solarnih panelov z najsodobnejšo tehnologijo in najvišjo stopnjo izdelave.  

​​

Mysolar želi zagotoviti sončne celice stopnje 1 in sam zgraditi proizvajalca solarnih modulov stopnje 1. Mysolar ima ekipo najbolj izkušenih inženirjev z več kot 15-letno proizvodnjo solarnih fotonapetostnih elektrarn, najstrožjo ekipo za nadzor kakovosti, ki je v povprečju delala več kot 10 let v proizvodnji solarnih panelov, najbolj k strankam usmerjeno in strokovno prodajno ekipo, ki pozna art za zagotavljanje ustreznih rešitev in odgovorov strankam in najbolj predanim mojstrom za raziskave in razvoj, ki lahko na trg prinesejo najnovejše stroškovno učinkovite in visoko učinkovite solarne module.  

Mysolar proizvaja resnično široko paleto visokokakovostnih sončnih panelov, vključno s standardnimi solarnimi moduli s poli in/ali mono celicami, super učinkovitimi sončnimi celicami PERC v mono in poli kristalini, super stroškovno učinkovitimi poli in/ali mono sončnimi paneli s polovičnimi celicami .

Verjamemo, da na novo pišemo zgodovino  porabe energije in delamo več za izgradnjo čistejšega in udobnejšega sveta.

O Mamibotu

Gospodinjski roboti na novo pišejo zgodovino čiščenja ljudi. V svetu se začenja nova doba inteligentnega gospodinjstva. Mamibot se je rodil v zgodovinskem trenutku in vam prinaša najsodobnejšo robotsko tehnologijo in enostavno življenje brez primere.

Mamibot Manufacturing USA Inc. je vodilni proizvajalec robotskih izdelkov s sedežem v ZDA in se že leta posveča oblikovanju in proizvodnji robotov, ki lahko delujejo enako inteligentno kot ljudi ali celo prekašajo ljudi pri gospodinjskih opravilih. Mamibot ponuja široko paleto robotov za čiščenje doma, znotraj in zunaj, vključno s sesalniki, robotskimi kosilnicami in inovativnimi električnimi čistilniki tal, itd. Imamo odlično vizijo, da vas rešimo pred vsestranskimi dolgočasnimi opravili.

Mamibot ima najbolj kreativno in agresivno ekipo, ki vključuje inženirje na področju mehanizma, industrijskega oblikovanja, elektrike, programske opreme in prodaje.

V primerjavi s konkurenco, ki smo jo dejansko že večkrat izvedli v različnih poskusih in bomo tako nadaljevali, da bi ohranili svojo superiornost, imajo roboti Mamibot boljšo učinkovitost čiščenja, s pametnejšo tehnologijo, uporabniku prijaznejšim dizajnom in vzdržljivo strojno opremo.

Z roboti Mamibot imate lahko preproge brez prahu, svetleča okna in lepo pokošeno trato, hkrati pa ste brez neskončnih opravil. Prepustite vsa opravila svojemu novemu oskrbniku in uživajte v lažjem življenju!

Kot proizvajalec robotskih sesalnikov ima Mamibot v lasti več kot 20 proizvodnih linij v svojih dveh tovarnah robotskih čistilnikov, kjer izdelujejo robotske sesalnike, robotske čistilnike oken, električne krpe in polirke, akumulatorske palične sesalnike itd. Mamibotova inženirska ekipa deluje v Industrija robotskih čistilnikov že več kot 5 let, s celovitim znanjem o proizvodnji, oblikovanju, upravljanju kakovosti in proizvodnji.

Mamibot je zdaj eden od proizvajalcev, ki proizvajajo najbolj celovite vrste robotskih čistil na svetu. Mamibot ponuja robotske čistilnike tal za začetni, srednji in vrhunski trg, trg za čiščenje dlak hišnih ljubljenčkov, pa tudi za čiščenje majhnih stanovanj, čiščenje srednje velikih hiš, čiščenje velikih hiš; Mamibot ponuja robotske čistilnike oken za notranje in zunanje steklo stolpnic, vil, stanovanj, trgovin, tovarn in trgovin; Mamibot ponuja brezžične čistilne naprave, kot so večnamenski električni polirji/mopi z dvojnim vrtenjem, akumulatorski palični sesalniki, sesalniki proti pršicam, ki ubijajo bakterije in pršice itd.  

Mamibotovi izdelki imajo najboljšo kakovost med vsemi konkurenti iste zasebne ravni in z najboljšimi cenami med vsemi izdelki enake kakovosti. 

Mamibot kot ena najbolj obetavnih blagovnih znamk raste med tri najbolj priljubljene znamke robotskih čistilnih naprav v robotskih čistilnih napravah v Evropi. ​

 

 

 

Mysolar Warranty Periods.png