Domov > Garancija

Omejeno  Garancija za robotske izdelke

 

Mi, Mamibot Manufacturing USA INC. (»MAMIBOT«) jamčimo prvotnemu kupcu/kupcu, da bodo robotski izdelki MAMIBOT (»izdelek«), razen baterij in potrošnih rezervnih delov, brez napak v materialu in izdelavi za dva (2 ) let, da imajo baterije zgoraj omenjenih robotskih izdelkov eno (1) leto garancije od prvotnega datuma nakupa. Ta garancija ni prenosljiva in je omejena na prvotnega kupca, razen če to prepoveduje veljavna zakonodaja. Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, morda pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo po lokalni zakonodaji. Če poslujete kot potrošnik, ta omejena garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice. Robotski sesalnik Mamibot ProVac ne velja za to garancijo.


Izključitev


Ta garancija je pogojena s pravilno montažo, uporabo in vzdrževanjem. Ta garancija bo samodejno postala nična in ne bo veljala za noben izdelek MAMIBOT: (a) ni bil pravočasno plačan, (b) ni nameščen in ne deluje v skladu s trenutno izdajo specifikacije izdelka MAMIBOT in NAVODILA ZA UPORABO, (c) je bil izpostavljen nenormalnim obremenitvam in delovnim pogojem ali (d) ni bil kupljen pri pooblaščenih prodajalcih, (e) poškodovan zaradi uporabe dodatne opreme in nadomestnih delov, vključno z baterijami, ki jih ni proizvajal MAMIBOT, (f) okvare, ki so posledica neustreznega vzdrževanja, nepooblaščenih popravil, (g) normalna obraba (vključno, brez omejitev, obraba baterij), (h) napake, ki nastanejo zaradi grobega ali neustreznega ravnanja ali uporabe ali škode, ki nastanejo zaradi nesreče, napačne uporabe, zanemarjanja , požar, voda, strela ali druga naravna dejanja, (i) dejstvo, da je bila baterija v kratkem stiku, če so tesnila ohišja baterije ali celice pokvarjena ali kažejo znake poseganja ali če je bila baterija uporabljena v opremi drugačne od tistih, za katere je bilo določeno, (j) namerno ali namerno poškodovanje, zanemarjanje ali malomarnost, (k) kakršno koli spremembo ali spremembo izdelka, ki ste jo izvedli vi ali tretja oseba, ki ni pooblaščena s strani MAMIBOT, ( I) kakršno koli neustrezno pakiranje izdelka za prevoz, (m) ekstremni ali zunanji vzroki, na katere naš razumni nadzor ni mogoč.   


V NAJVEČJEM MERU, KI JE DOVOLJEN Z VELJAVNO ZAKONODAJO, SO ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE IZKLJUČNE IN NAMESTO VSEH DRUGIH GARANCIJ ALI POGOJEV IN VSEH GARANCIJ, KI JIH IZJEMNO IZJAVAJO JAM MAMIBOT IN NJEGOVI DOBAVITELJI IZRECNO ZAVRAČAJO PRODAJNOST, ZADOVOLJIVO KAKOVOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITEV. NOBENA DRUGA JAMSTVA ALI JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, KI GA JE DALA KATERO KOLI OSEBA, PODJETJE ALI DRUŽBA V ZVEZI S TEM IZDELKOM NI OBVEZUJOČA ZA MAMIBOT.


Omejitev odgovornosti


Razen obveznosti popravila ali zamenjave, kot je navedeno zgoraj, MAMIBOT ni odgovoren za kakršne koli izgube, stroške ali škodo, ki so posledica namestitve, uporabe, nezmožnosti uporabe, odstranitve ali zamenjave katerega koli robotskega izdelka. MAMIBOT pod nobenim pogojem ne bo odgovoren za posledično, naključno, posebno ali zgledno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo dobička ali prihodkov, izgubo kakršno koli drugo blago ali povezana oprema ali poškodovana katera koli povezana oprema, stroški kapitala, stroški nadomestnih izdelkov, objektov ali storitev, stroški izpada ali zahtevki strank tožnika. Odgovornost MAMIBOT-a v zvezi s kakršnim koli zahtevkom za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz katerega koli izdelka MAMIBOT, je posledica ali se nanaša na kateri koli izdelek MAMIBOT, kateri koli vidik te garancije ali za kakršne koli izdelke ali storitve, ki so ponujeni tukaj, ne sme presegati cene izdelka, ki je daje tožbeni zahtevek.


Nič v tej omejeni garanciji ne omejuje ali izključuje odgovornosti MAMIBOT-a za smrt ali telesne poškodbe, povzročene zaradi malomarnosti, za goljufive izjave ali za katero koli drugo odgovornost, ki je ni mogoče omejiti ali izključiti z veljavno zakonodajo.


V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, je celotna odgovornost MAMIBOT-a po izbiri MAMIBOT-a omejena na zamenjavo ali popravilo izdelka ali vračilo plačane kupljene cene. 


Pridobitev garancije


Preden nadaljujete s svojimi zahtevki neposredno MAMIBOT-u, se morate obrniti na lokalne prodajalce ali distributerje za popravilo ali zamenjavo. V primeru, da od lokalnih prodajalcev ali distributerjev ne moremo uveljavljati garancije, od vas zahtevamo, da predložite spodaj, vendar ne omejeno na: 
1) Računi ob nakupu, 2) opisi, kako, kje in kdaj je prišlo do težave, 3) vsa druga dokazila, ki dokazujejo napake ali okvare izdelkov. 
MAMIBOT ne prevzema nobene odgovornosti za katero koli drugo podaljšano jamstvo naših distributerjev, trgovcev, zastopnikov ali zaposlenih. 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, ZDA


18. junija 2014 posodobljeno